Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym Alan.pl

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.. z siedzibą w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 64, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejestrowego pod numerem KRS 0000131687, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5340017829.
 2. Zamówienia można składać poprzez:
  • sklep internetowy,
  • e-mail: sklep@alan.pl
  • telefon 22 870 03 44
  • faksem 22 870 03 45
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Złożone zamówienia będą realizowane w miarę dostępności towaru w możliwie najkrótszym czasie.
 4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. Jeżeli zamówiony towar nie jest aktualnie dostępny, Składający zamówienie zostanie o tym poinformowany.
 6. Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się do odebrania towaru od spedytora i zapłaty należnej kwoty.
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Firma Alan Telekomunikacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu. W przypadku gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i oczekuje faktury, prosimy o zawarcie tej informacji w formularzu zamówienia.
 11. Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje przy odbiorze.
 12. Przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł koszt przesyłki pokrywa Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.
 13. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 14. Niektóre towary o zaawansowanej technologii sprzedawane są wyłącznie przez dilerów.
 15. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Działem Sprzedaży - telefon 22 870 03 44.
 16. Klauzula informacyjna RODO
  • Na podstawie art. 29 i art. 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www.alan.pl jest Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 64, 05-850 Ożarów Maz. tel. 22 722 35 00, e-mail: info@alan.pl.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania transakcji zakupu dokonywanych przez stronę www.alan.pl i dostarczenia towaru do odbiorcy.
  • Skuteczne dostarczenie nabytych produktów do odbiorcy wymaga przekazania jego danych osobowych do firmy kurierskiej realizującej transport na podstawie umowy o przewóz.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
  • Przechowywanie danych osobowych trwa przez okres niezbędny do ewentualnej realizacji uprawnień wynikających z gwarancji bądź rękojmi za zakupiony towar oraz czas określony w przepisach skarbowych, regulujących dokumentację obrotu gospodarczego.
  • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przenoszenia i przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Osoba która uważa, że zachodzą jakiekolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu jej danych osobowych, może wnieść skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 17. W terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną przed upływem terminu.
 18. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru można składać telefonicznie pod numer 22 870 03 44 lub drogą elektroniczną na adres sklep@alan.pl