Polityka prywatności

2018/06/14

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Alan Telekomunikacja sp. z o.o., wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza nasza firma, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

1. Kto zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe?

Alan Telekomunikacja sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach przy ul. Poznańskiej 64, 05-850 Ożarów Maz.

(dalej ADO – administrator danych osobowych). Mogą Państwo skontaktować się z nami:

1) za pomocą e-maila: info@alan.pl

2) za pomocą telefonu: 22 722 35 00

3) drogą pocztową na adres siedziby

4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.alan.pl.

2. Kiedy oraz jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, w związku z:

1) realizacją złożonego przez Państwa zamówienia i kontaktem z kontrahentem

2) sprzedażą towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego i internetowej platformy B2B

3) podejmowanymi działaniami marketingowymi związanymi z oferowaniem nowych produktów

4) nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy

5) nawiązanymi relacjami handlowymi.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych możemy zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

1) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, firma

2) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail

3. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jak długo są przechowywane? Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży

Świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż dopowrót